2016-10-22 Strömavbrott inom områdena Vinbräcka, Rixö, Lahälla och Gåseberg / Åtgärdat

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Kl 13:22

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.