2016-11-03 Planerat strömavbrott - Skummedal

Tors 3 nov kl 13-15:30 bryter vi strömmen för att göra ett transformatorbyte.

19 kunder är berörda och aviserade.