2016-12-10 Strömavbrott inom Lysekils tätort är åtgärdat

Kl 09:40

Strömavbrottet är åtgärdat

Vi beklagar de eventuella problem detta medförde.