2017-03-03 Strömavbrott inom delar av Lysekil och områdena Träleberg, N-Grundsund och Skalhamn  

Avbrottet är avhjälpt

15:25 För att reparera felet kommer kunderna inom området Skummedal-Ramsvik-Kolleröd och Kornöarna få ett kort avbrott som kommer att vara i ca 40 minuter. Efter detta avbrott skall strömmen vara tillbaka för samtliga inom detta område.

11:50 För att reparera felet kommer kunderna inom området Skummedal-Ramsvik-Kolleröd och Kornöarna få två korta avbrott under eftermiddagen. Kunderna i Spjösvik får vänta i ca 4 timmar på spänning. Vi återkommer med besked om den fortsatta utvecklingen. 

Kl 10:30

Avbrottet är avhjälpt, vi beklagar olägenheten det kan ha medfört.

Kl 10:05

Avbrottet i Lysekil är avhjälpt, fortsatt felsökning i Träleberg, N-Grundsund och Skalhamn

Kl 09:38

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.