2017-04-25 Planerade strömavbrott - Bro-Önna och Brattöns stenbrott, Skottefjäll och Kvarnekasen

Tis 25 april kl 09:30-11:30 Bro-Önna

Tis 25 april kl 16:30-19:30 Brattöns stenbrott, Skottefjäll och Kvarnekasen

Vi bryter strömmen för att utföra underhåll på transformatorstationer.

Vid första tillfället är det 3 kunder som är berörda. Vid det andra tillfället är det 11 kunder.

Berörda kunder har fått brev och sms (i de fall vi haft tillgång till kundernas mobilnummer).

Saknar du sms? Lägg gärna in ditt mobilnummer på Mina Sidor!