2017-07-03 Underhållsarbete VA-ledningar i Björnevik

Mån 3 juli ca kl 7-16 högtrycksspolar vi VA-ledningarna.

Berörda kunder är informerade.

Efter arbetet kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.