2017-10-05 Stopp av fjärrvärmeleverans - Trötemyrsvägen

Tors 5 okt kl 07:30-18:00

Berörda kunder är informerade.