2017-10-12 Information till boende på Smedgatan, Lilla Smedgatan, Långeviksgatan, delar av Lasarettsgatan samt delar av Stenhuggaregatan.

Kokningsrekommendationer

Kokningsrekommendationer i ditt område!

I samband med arbetet med att reparera vattenläckan i korsningen Långeviksgatan/Smedgatan har som en ren säkerhetsåtgärd kokningsrekommendationer införts i området.

De fastigheter som är berörda ligger på Smedgatan, Lilla Smedgatan, Långeviksgatan, delar av Lasarettsgatan samt delar av Stenhuggaregatan. Samtliga berörda fastigheter har informerats via sms eller telefon samt utskick i brevlådan.

Svar på vattenprover kommer tisdag 17 oktober. I väntan på besked om provresultat ombeds boende på berörda adresser koka sitt vatten. För information om hur kokning av dricksvatten bör gå till, se Livsmedelsverkets rekommendationer.

Livsmedelsverkets rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortlöpande information kommer att meddelas via sms och/eller telefon till berörda fastigheter samt via LEVA i Lysekils hemsida.

Vid frågor kontakta LEVA:s journummer 0523-66 78 22.

Information om vattenläckan, Smedgatan, Långeviksgatan

2017-10-12
Spolning av renvattennätet pågår under dagen.

2017-10-11
Alla har vatten men arbetet fortsätter under onsdagen. Vattnet kan komma att stängas av till och från under dagen.

2017-10-06 kl 13:15 Arbete pågår. Vattnet bör vara tillbaka under em/kväll.  

2017-10-06 kl 11:30
Arbete pågår och vi räknar med att alla ska ha fått vatten senare under dagen.

2017-10-05 kl 16:00
Arbetet är avslutat för dagen och alla ska ha fått vatten igen. Tyvärr måste vi stänga av vattnet i morgon ca kl 07:00 för fortsatt arbete. Vi vet inte hur lång tid det kan ta.

2017-10-05 kl 13:00
Arbete pågår, men vi kan tyvärr inte säga när vattnet kommer att släppas på igen.

Mer information lämnas löpande.

Vi har skickat sms till de kunder som lämnat oss mobiltelefonnummer. Kontakta oss gärna och lämna ditt nummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går även bra att lägga in via Mina Sidor.

Vid frågor, kontakta Jörgen Wester, tel 0523-66 78 48.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.
Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.