2017-10-15 Strömavbrott Träleberg, Norra Grundsund och Skalhamn

Vi har hittat felet

Felet är i transformatorstationen till Norra Grundsund, kunder som ligger på denna station kommer att vara strömlösa under reparationen. Reparationen uppskattas att ta ca tre timmar. Övriga kunder kommer ej att bli berörda.

Kl. 23.50

Fortsatta problem, ny felsökning svårt att beräkna tiden. Strömmen kan komma och gå under felsökningen. Hela området blir berört.

03.03

Nu är felen avhjälpta och alla skall ha ström.