2017-11-23 Strömavbrott inom Lysekils tätort området runt Bergmansliden

Felet är åtgärdat!

Kl 20:00

Vi har nu åtgärdat felet.
Vi beklagar de eventuella problem detta har medfört.

Kl 16:00

Vi har fortfarande problem med elförsörjningen, kortare avbrott kan förekomma i områdena Bergmansliden, Landsvägsgatan och Bangårdsgatan.

Kl 11:22

Vi har fortfarande problem med elförsörjningen, kortare avbrott kan förekomma i områdena Bergmansliden, Landsvägsgatan och Bangårdsgatan.

Kl 09:45

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.