2017-11-27 Vattenläcka - Skaftö, området kring Skaftöhallen

Vattenläcka i Fiskebäckskil, som berör Jons lid och Fiskebäckskilsvägen. Åtgärdad!

Kl 19:30 Vattenläckan i Fiskebäckskil, som berörde Jons lid och Fiskebäckskilsvägen är lagad. Ingen avstängning av vattnet behövdes.

Kl 15:20 Felet är lokaliserat och arbete pågår. Vi kan tyvärr inte säga när arbetet är klart.

Kl 11:30 Vi har för närvarande probem med vattenförsörjningen i området.  Felsökning pågår.

Detta innebär att din fastighet kan få lägre tryck eller bli helt utan vatten. Tänk på att spara på vattnet tills felet är avhjälpt.

Berörda kunder är aviserade via sms, med information om att vi troligen bryter
vattenleveransen.

Kontakta oss gärna och lämna ditt mobiltelefonnummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går även bra att lägga in via Mina Sidor.

Information lämnas löpande.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.