2017-11-29 Vattenavstängning - Grundsund, Skaftö / Åtgärdad!

Ons 29 nov  11:45 UPPDATERING! Lyshult, Skolberget, Lönndalsvägen

Nu är läckan lagad och vattnet påsläppt. Vattnet kan vara missfärgat men försvinner om ni spolar en stund. Om ni mot förmodan saknar vatten, ring 0523-66 78 22.

 

Ons 29 nov kl 07:00-21:00 

Vattnet kommer att vara avstängt under ovanstående tid på grund av arbete på vattenledning vid Lönndalsvägen.

Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Vatten kan hämtas på Grundsunds förskola, korsningen Fågelkärr/Skolberget. 

Berörda kunder är informerade per post.

Vi har även skickat sms till de kunder som lämnat oss mobiltelefonnummer. Kontakta oss gärna och lämna ditt nummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går även bra att lägga in på Mina Sidor.

Vid frågor kontakta Reidar Pettersson, tel 0523-66 78 61.


Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.