2018-05-15 Oplanerat strömavbrott inom området runt Kågenvägen, Rådjusvägen i Knarrevik

Alla har fått tillbaka strömmen

Kl 18:00

Generator är nu utplacerad och alla berörda kunder har fått strömmen tillbaka

Kl 16:10

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Felet är lokaliserat. På grund av att felet är omfattande tvingas vi köra ut en generator som kommer att sköta strömleveransen till berörda kunder. Berörda kunder beräknas få strömmen tillbaka om ca 1-2 timmar.

Generatorn kommer att sköta strömleveransen till berörda kunder tills felet är lagat.

Mer information lämnas löpande.