2018-06-19 Strömavbrott Axtveten

Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen.

 

Kl 17:20

Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen.

Kl 17:00

Vi har hittat felet och beräknar att de drabbade ska få tillbaka strömmen inom en timma.

Kl 15:40

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.