2018-07-28 Strömavbrott inom områdena Träleberg, N-Grundsund och Skalhamn

Felet är åtgärdat och alla ska ha fått strömmen tillbaka.

Kl 20:05

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.