2018-08-22 Vattenavstängning i Brodalen

Onsdag 22 augusti ca kl 08:00-13:00 - Tingshögsvägen

Vi stänger av vattnet vid Tingshögsvägen för byte av en serviceventil.

Tiden är preliminär, då vi kommer att försöka minimera avbrott så långt som möjligt. Observera att vattenledningen under avstängningstiden skall betraktas som trycksatt.

Kunderna är informerade per telefon, men ett par fastighetsägare har inte nåtts.

Det finns en brandpost uppsatt vid korsningen Domareksvägen/ Broälvsvägen, där man kan hämta vatten.

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.