2018-09-04 Strömavbrott - Lilla och Stora Bornö, Prästtorp, Holma, Barkedal

Felet är nu åtgärdat och alla skall ha strömmen tillbaka.

2018-09-05

Reservkraft bortkopplad. Ordinarie elmatning inkopplad. Alla har nu ström.

 

2018-09-05 Kl 12:00

Reparation pågår. 

 

2018-09-04 Kl 18.45

Reservkraft inkopplad på Bornöarna.

 

2018-09-04 Kl 10.50 

Inga kortare avbrott skall nu förekomma mer. Bornöarna är dock fortfarande strömlösa.

 

2018-09-04 Kl 08.10

Samtliga kunder utom Bornöarna har nu fått tillbaka strömmen. Kortare avbrott kan förekomma under felsökningstiden.

 

2018-09-04 Kl 07:20

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande