2018-09-25 Vattenavstängning i Lysekil

Tisdag 25 september ca kl 08:00-16:00 - Ulserödsvägen

Vi kommer att stänga av vattnet på Ulserödsvägen den 25/9 för att ansluta Gullmarsbaden.

Det är 210 fastigheter som berörs. Kunderna är aviserade med brev.

Vattenpost finns utställd vid återvinningscentralen i Dalskogen (bakom Luna Café).

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.