2018-10-30 Oplanerat strömavbrott - Rixö, Hjälmedal, Lahälla och Knarrevik

Alla har fått tillbaka strömmen!

Kl 14:45

Vi har nu hittat och åtgärdat felet, en björk som ramlat på ledningen. Alla har fått tillbaka strömmen.

Kl 13:50

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande