2019-04-08 Vattenläcka - Lyckevägen i Brastad

Läckan är åtgärdad!

Kl 17:00 Läckan är åtgärdad. Återfyllningsarbete pågår.

 

Läckan kommer att åtgärdas under dagen.

Berörda kunder är informerade via sms.

Kontakta oss gärna och lämna ditt mobilnummer om du vill ha sms vid avbrott. Maila till: info@levailysekil.se.

 

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.