2019-12-11 Strömavbrott inom områdena Lyse, Alsbäck och Brandseröd

KL08:29 Felet är nu lagat och alla skall ha fått tillbaka strömmen. 

KL06:10 Vi har nu hittat felet vi räknar med att ha lagat felet inom ca 2,5tim.

KL04:59 Vi letar fortfarande efter felet. 

KL03:47 Vi letar fortfarande efter felet.

Kl02:47

 

Vi har för närvarande problem med elförsörjningen inom ovanstående områden.

Vi undersöker felet men vet ännu inte allt som behöver åtgärdas och kan därför inte ange tidpunkt när det kan vara avhjälpt.

Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.

Mer information lämnas löpande.