2020-05-07 Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen - Grötö

Tor 7 maj kl 09:00-13:00

Reparation av skadad fjärrvärmeledning vid husbilsparkeringen, Bangårdsgatan.

6 kunder är berörda.