2020-10-09 Viktig information -Rågårdsvik, Skaftö

2020-10-09

Nu är kokningsrekomendationen upphävd och det går att använda dricksvattnet som vanligt.

Ni uppmanas att spola rikligt med vatten innan användning.

2020-10-02

Uppmaning att koka dricksvattnet.

20:00

Nu är läckan lagad men det finns risk för att förorenat vatten kan ha kommit in i dricksvattenledningarna. Därför uppmanar vi alla att koka vattnet innan ni dricker det eller använder det i matlagningen.

Provtagning av vattnet pågår och vi återkommer när kokningsrekommendationen hävs. Det kan ta några dagar innan analysen är klar.

07:00

Vi har för närvarande problem med vattenförsörjningen till följd av en vattenläcka i Rågårdsvik. Detta medför att fastigheter kan få lägre tryck eller helt bli utan vatten.

Vatten finns tillgängligt att hämta vid tappstationen (röd byggnad) vid korsningen Fiskebäckskilsvägen och Stenströmsbacken.

Berörda kunder informeras via sms.

Kontakta oss gärna på telefon 0523-66 78 00 och lämna ditt mobilnummer om du vill ha sms vid avbrott. Det går också bra att lägga in ditt mobilnummer på Mina Sidoröppnas i nytt fönster.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta kundtjänst.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.