2020-11-10 Vattenavstängning - Bansviksgatan, Gamla Strandgatan (Åtgärdat)

Måndag 11 november 11:00

Vid är ledsna över att vi fick stänga ett större område än planerat. Våra medarbetare jobbar så fort de kan för att avstängningen skall bli så kort som möjligt.

Om något är akut ber vi er ringa vårt larmnummer: 0523-66 78 22 (kopplas till SOS Alarm).

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc).Tiden kan variera från några minuter upp till en halvtimma. Om problem kvarstår, kontakta LEVA.

Missfärgat vatten beror på järnutfällningar som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningsnätet, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, till exempel läckor.