LEVA Tryggt

LEVA Tryggt är ett fastprisavtal med 3 års bindningstid. Det här är avtalsformen för dig som vill ha kontroll på ditt elpris. Du låser priset under hela avtalstiden på 3 år och har tryggheten i att veta vad du betalar för varje förbrukad kilowattimme under perioden. För dig som är känslig för prishöjningar kan detta vara ett bra alternativ.

Fördelarna med fast pris på el är:

  • Trygghet och kontroll över elpriset
  • Lokalt producerad el från sol och vind