Vår el

När du köper lokal el från LEVA slår du samtidigt ett slag för miljön. Vi producerar vår el på hemmaplan med hjälp av våra två stora vindkraftverk vid Humlekärr.

De båda verken har en effekt på 3 MW var och årligen genererar de runt 16 GWh förnyelsebar el (läs mer under Vindkraft). Elen från Humlekärr leds till mottagningsstationen i Lyse där spänningen minskas till 10 000 volt innan vindkraftselen kablas ut på LEVAs högspänningsnät.

Produktionen från Elving och Elvira motsvarar förbrukningen för ungefär 800 villor. Om det skulle behövas kommer LEVA att komplettera den egenproducerade elen med annan förnybar energi från vattenkraft och vindkraft.