Information om ursprungsmärkning

100 procent förnybar och lokalt producerad el är standard för samtliga av LEVAs elhandelskunder - vi producerar lokalt förnybar el i våra vindkraftverk Elving och Elvira i Humlekärr. Vi köper även ursprungsgarantier från nästan alla externa vindkraftverk i kommunen.

Är du producent och vill sälja ditt överskott eller dina ursprungsgarantier till oss? Hör av dig till oss och gör det möjligt för ännu fler att köpa lokalt producerad el. Ett bra alternativ för både dig, miljön och kommunen.