Anslutning av SVEA

För att forskningsfartyget inte skall behöva köra sina dieselgeneratorer när fartyget ligger vid kaj kommer det att dras fram ström till fartyget under hösten. Samtidigt förläggs fjärrvärme och VA.