Brodalen-Bro kyrka

För att höja leveranssäkerheten ersätter vi 2000m luftledning för högspänning med jordkabel. Samtidigt kommer vi att sätta en kopplingsstation för högspänning. Kopplingsapparaterna i denna kopplingsstation kommer vi att kunna fjärrstyra.