Dalskogen Tronebacken

Här kommer vi att ersätta friledning för hög- och lågspänning med 2100 m jordkabel. Vi kommer även att byta ut en stolptransformatorstation mot en transformatorstation på marken.