Dona

Transformatorstationen byts ut på grund av personsäkerhet och ålder.