Säleby-Groröd

För att höja leveranssäkerheten ersätter vi 3100m luftledning för högspänning med jordkabel. Samtidigt ersätter vi 2st. stolptransformatorstationer med transformatorstationer i plåt.