Svee

Kabelskåp byts ut på grund av personsäkerhet och ålder. Samtidigt sker förstärkning av lågspänningsnätet genom att förlägga 400 m jordkabel.