Träleberg - Berga Sandvik

Ersättning av befintlig högspänningskabel under Trälebergskilen med en ny kabel.