Uteby

Hängkabel med rötskadade stolpar har ersatts med 650 m lågspänningskabel.  Utförande klart.