Vintveten

För att höja leveranssäkerheten ersätter vi 2000m luftledning för högspänning och 600m luftledning för lågspänning med jordkabel. Samtidigt ersätter vi 2st. stolptransformatorstationer med 3 st. transformatorstationer i plåt.