Anslutning av SVEA

För att forskningsfartyget inte skall behöva köra sina värmepannor när fartyget ligger vid kaj kommer det att dras fram fjärrvärme till fartyget under hösten. Samtidigt förläggs el och VA.