2017-11-15

Underhåll på elnätet!

LEVA utför just nu underhållsåtgärder på flertalet transformatorstationer inne i centrala Lysekil.

Det här arbetet utförs var 8:e år för att säkerställa hög leveranssäkerhet och för att undvika oförutsedda strömavbrott. Underhållet kommer att pågå fram till jul och det innebär
att vi behöver göra stationerna spänningslösa under den tid arbetet pågår.

Berörda kunder blir informerade i god tid om när avbrottet sker. Tiden för avbrottet är planerad för att ge minsta möjliga påverkan för berörda kunder och beräknas till ett par timmar per tillfälle.

Information om de närmaste dagarnas aktuella område finner du här!öppnas i nytt fönster