2018-03-27

Flygbesiktning

Torsdagen den 29:e mars och ev. tisdagen den 3:e april

För att höja driftsäkerheten på våra anläggningar kommer LEVA i Lysekil AB utföra flygbesiktning
av våra kraftledningar följande tid:

torsdagen den 29:e mars
och eventuellt
tisdagen den 3:e april

Vi beklagar att besvärande buller kan
förekomma under kortare perioder!