Kontaktpersoner

Här hittar du direktnummer till företagsledning och ansvariga för de olika verksamheterna inom LEVA i Lysekil. Maila oss gärna på info@levailysekil.se eller direkt till våra mailadresser som är fornamn.efternamn@levailysekil.se (avser alla anställda).

Kundtjänst

Namn

Avdelning

Telefon

Kundtjänst/Växel

 

0523-66 78 00

Företagsledning med avdelningschefer

Namn  

Avdelning

Telefon

Susanne Malm

VD 

0523-66 78 01

Olaf Völcker

Ekonomi, Marknad & Kundtjänst/Administration 

0523-66 78 80

Linda Andersson

HR/Personal

0523-66 78 18

Daniel Olsson

Service & Inköp

0523-66 78 10

Susanna Waldemarsson 

IT/Mätning 

0523-66 78 15

Peter Niklasson

Dokumentation

0523-66 78 47

Morgan Sandberg

Elnät/Drift & Fjärrvärme/Drift

0523-66 78 09

Jasmin Kramle

VA

0523-66 78 46

André Gustavsson

VA Utveckling

0523-66 78 37

Thomas Wikström

VA Drift/Underhåll

0523-66 78 33

Johan Thylén

Entreprenad

0523-66 78 34

Mediekontakt

Namn

Avdelning

Telefon

Susanne Malm

VD

0523-66 78 01

Marknad/Elhandel

Namn

Avdelning

Telefon

Jörgen Eborn

Marknadsansvarig

0523-66 78 84

Annika Hellqvist

Elhandelsansvarig

0523-66 78 93

Ekonomi

Namn

Avdelning

Telefon

Britt-Marie Hartvigsson

Ekonomi

0523-66 78 19

Kundkontakter

Namn

Område

Telefon

Jan Carlsson

Vindkraft, arbetsledare för elmontörer

0523-66 78 11

Peter Swärd

Vatten & Avlopp

0523-66 78 81

Johanna Bagge

Vatten & Avlopp

0523-66 78 17

Magnus Bylin

Utsättning av ledningar (VA), filmning av rör

0523-66 78 35

Rolf Wikström

Kabelutsättning (elnät/fjärrvärme), gatubelysning

0523-66 78 14

Elving Andersson

Elnät (Vid felanm, kontakta Jan Carlsson)

0523-66 78 23

Stefan Jolbäck

Fjärrvärme (Vid felanm, kontakta Jan Carlsson)

0523-66 78 07

Anna Lagrell

Gata & Park, vinterväghållning

0523-66 78 29   

Reidar Pettersson

Arbetsledare för rörläggare

0523-66 78 61

Skolkontakt

Namn

Avdelning

Telefon

Jörgen Eborn

Skolkontakt

0523-66 78 84

 

För övriga telefonnummer, kontakta kundtjänst på 0523-66 78 00