Flickan och havet

Avgifter & taxor gällande 2018

Vatten och Avlopp

På VA höjs brukningsavgifterna med 1,9 %, vilket motsvarar en höjning på knappt 14 kr/månad för en villakund. Anslutningsavgifterna lämnas oförändrade.

Prisökningen behövs för att långsiktigt säkerställa ett gott vatten med hög leveranssäkerhet. Vi ökar även investeringstakten i vårt VA-nät som i stora delar av kommunen är ålderstiget parallellt med att vi har ett stort antal exploaterings- och omvandlingsområden som kommer att byggas ut under de närmaste åren.

BrukningsavgifterPDF
AnläggningsavgifterPDF

Elnät

Fr.o.m. 1 jan 2018 höjs elnätstaxan med 2,7% vilket motsvarar en höjning på 16 kr/månad för en eluppvärmd villa. Energiskatten flyttar också från elhandelsfakturan till din elnätsfaktura. Läs mer här

LEVA fortsätter att investera i elnätet för att ytterligare säkra elleveransen och minska avbrotten för våra elnätskunder. Vi förstärker också elnätet löpande för att bibehålla kvalité och kapacitet.

Elnätsavg. för säkringskunderPDF
Elnätsavg. för lågspänning effekt (≥80 A)PDF
Elnätsavg. för högspänning 10 kVPDF

Anslutningsavgifter för låg- och högspänningsleveranserPDF

Elproduktion

Elnätsavg. mindre än 1500 kWPDF
Elnätsavg. mer än 1500 kWPDF

Fjärrvärme

Avgifter fjärrvärmePDF