2017-02-13 till 2017-05-31 Kanalvägen, Grundsund - Begränsad framkomlighet

Kanalvägen är tillsvidare avstängd p g a sanering av vatten- och avloppsledningar.

LEVA byter ut de gamla VA-ledningarna.

Det kommer tyvärr att vara begränsad framkomlighet under denna tid. För att underlätta arbetet hänvisar vi till att parkera utanför kyrkan.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson på tel 0523-66 78 61