2017-10-02 Skuteviksvägen, Kyrkviksvägen, Ponteviksvägen - Begränsad framkomlighet / Klart 2017-12-22!

VA-saneringen är klar! Det är åter full framkomlighet på ovannämnda vägar.

 

LEVA fortsätter arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar i Grundsund.

Etapp 1 start 2017-10-02. Etapp 2 prel start 2017-10-30.

Det kommer tyvärr att vara begränsad framkomlighet under denna tid. För att underlätta arbetet hänvisar vi till att parkera utanför kyrkan eller före bron.

Vid frågor, kontakta Reidar Pettersson på tel 0523-66 78 61