2017-10-12 Röjning av ledningsgator

Hösten 2017

Information har sänts till berörda fastighetsägare.

För att trygga säkerheten på våra distributionsledningar för hög-och lågspänning kommer underhållsröjning av ledningsgator att utföras under hösten 2017 med start i slutet av oktober.

Arbetet är nödvändigt för att minska risken för strömavbrott samt för att undvika risker för personskador genom nedfallna ledningar eller strömförande träd och grenar.

All högväxande vegetation i ledningsgatan kommer att avverkas, även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan avverkas.

I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd m m, men om drift- och personsäkerheten kan ifrågasättas, kommer även de att beskäras.

Ris, grenar och fällda träd tillhör markägaren och borttages ej av LEVA.

Mark- och fastighetsägare med speciella synpunkter och önskemål i samband med detta bör snarast kontakta vår entreprenör, Vattenfall Service: Sofia Kampekäll tel 070-684 53 19 eller Richard Tengström tel 072-242 09 14.

KartaPDF