2017-10-19 VA-sanering i Brastad 

Ängsvägen, Bäckvägen, Fabriksvägen och Kyrkvägen

Med anledning av inkomna synpunkter och frågor angående pågående VA-arbete kommer LEVA  kontakta berörda fastighetsägare för att mötas på plats i syfte att besvara frågor, informera samt bemöta synpunkter.

Telefonkontakter för att stämma träff påbörjas 2017-10-19.

Platsmötena startar 2017-11-23 och fortgår löpande.