VA-sanering Valbogatan - Våren 2018

Nordgårdsgatan

Befintliga VA-ledningar i vägen planeras bytas ut mot nya. Samtliga fastigheter får nya servisledningar från huvudledningen i gatan till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Alla kommer även att få en servisledning för vatten. I vissa fall krävs installaton av en pumpstation.

Varje fastighetsägare kommer att kontaktas för ett personligt möte med LEVAs kontaktperson före entreprenadarbetet inleds.

Kontaktperson: Peter Swärd

0523-66 78 81

peter.sward@levailysekil.se