VA-sanering, Valbogatan/Fredsgatan

LEVA i Lysekil AB kommer fortsätta med VA -arbetet på Valbogatan och Fredsgatan under oktober 2018 – januari 2019. Utsträckning redovisas på bifogad karta. Det kommer att vara begränsad framkomlighet. Vi ber om överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

KartaPDF

Befintliga VA-ledningar i vägen planeras bytas ut mot nya. Samtliga fastigheter får nya servisledningar från huvudledningen i gatan till förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Alla kommer även att få en servisledning för vatten. I vissa fall krävs installaton av en pumpstation.

Varje fastighetsägare kommer att kontaktas för ett personligt möte med LEVAs kontaktperson före entreprenadarbetet inleds.

Kontaktperson: Peter Swärd

0523-66 78 81

peter.sward@levailysekil.se