2018-04-03 till och med 2018-04-06 Trötemyrsvägen - Begränsad framkomlighet

Trötemyrsvägen kommer att vara avstängd för trafik mellan Valbogatan och Nygatan på grund av arbeten med vattenledningar.