2018-04-17 Lysekils infart - Begränsad framkomlighet

Tis 17 april kl 9-15 Städning av Lysekils infart

Vägen kommer att stängas av växelvis i nordlig och sydlig riktning med omledning över Landsvägsgatan. Vägen är hela tiden öppen i en färdriktning.