2018-04-23 - 2018-06-30
Nu bygger vi om Grundsunds lekplats

Med start under vecka 17 så kommer vi, på uppdrag av Lysekils kommun, att påbörja ombyggnationen utav Grundsunds lekplats och det nya temat för den kommer att vara djuphav.

Under hösten 2017 har barnen fått lämna in tankar och önskemål kring den nya lekplatsen och nu äntligen är det alltså dags att påbörja arbetet med att förverkliga deras önskemål.

Vår preliminära tidplan är att vi som sagt kommer att påbörja arbetena här under mitten av vecka 17 och att vi preliminärt kommer hålla på t.o.m. vecka 26. Vi ber
er alla att hålla er utanför våra avspärrningar under arbetets gång och hoppas att ni skall bli
riktigt nöjda med resultatet när vi blir klara i sommar.